Navigation

Løbet

Hvert år sidst i september afholder idrætsforeningerne i Lind en byfest. Temaet ”Lind i bevægelse” er en del af de aktiviteter der afholdes under byfesten, herunder Lind MTB og Familiecykling, som arrangeres i et samarbejde mellem de to cykelklubber i Lind, De Små Klinger og Team KLG Cycling. På denne side finder du forhåbentlig al den information, som du har har brug for, i forbindelse med din deltagelse i Lind MTB og Familiecykling. Skulle der være noget du mangler, er du meget velkommen til at stille dit spørgsmål mail til desmaaklinger@gmail.com.

MTB rute børn (6 - 12 år)

MTB Rute kvinder/mænd

Familieruten

Der køres ad en rute på 7,5 km pr. omgang. Der køres på ruten i 1 time plus påbegyndt omgang. Ruten starter ved hallerne og efter en kort gennemkørsel gennem et villakvarter og et grønt område fortsættes til Lind MTB-spor, hvor det meste af ruten køres på et nyrenoveret spor på voldene langs messemotorvejen. Der kan køres hurtigt og der kan køres teknisk og der er noget for alle. Man kører på den måde så langt man kan efter formåen, men maksimum 1 time plus den tid det tager for en påbegyndt omgang. Start/målområdet passeres igennem telte, så publikum kan stå i tørvejr og følge med.
 
Download rute til GPS
 
Tilmelding

Det er første gang vi gennemfører et MTB-løb for børn og juniorer. Lokalt ser vi flere unge der dyrker MTB-sporten, så selvfølgeligt skal der laves et løb for dem. Ruten starter ved hallerne og køres først på stier igennem villakvarterer og grønne områder. Derefter køres der på en del af Lind MTB-spor igennem et mindre skovområde og tilbage mod hallerne. Der køres to omgange á 3,5 km altså i alt 7 km. Start/mål køres igennem telte, så far, mor søskende m.v. kan stå i tørvejr og følge med.
 
Download rute til GPS
 
Tilmelding

Familieruten er ca. 10 km. lang og foregår ad sikre veje, så også familiens yngste kan være med. Ruten går med cykelstien langs Kollundvej til Kollund. I Kollund følges den smukke og meget lidt befærdede Kollund Byvej til Skærbæk. Herfra køres ad cykelstien langs Skærbækvej, op ad bakken mod Lind. Opløbet i Lind, foregår ad Vestertoften, Mellemtoften, og med Kollundvej og Kristiansvænget rundt om skolen og om til stadion hvor der er mål.
 
Tilmelding

Praktisk information

Tilmelding: Deltagelse i Lind MTB koster kr. 100,- ved forhåndstilmelding, og inkluderer en øl eller vand og en frankfurter efter løbet. Forhåndstilmelding foregår via hjemmesiden for Lind Byfest. Du kan også tilmelde dig på dagen, men kom i god tid. Bemærk at der ved tilmelding på dagen opkræves et ekstragebyr på kr. 25,- Forhåndstilmeldte kan afhente startnumre dagen før i Alpi Hallerne mellem kl. 17.30 og 18.30

Starttider:
MTB Børn 6-12 år: kl. 09:55
Familiecykling: Kl. 11:30
MTB Herrer/Damer: kl. 11:15

Fortræning:
Hver onsdag i september, er der mulighed for gratis, at deltage i fortræning på ruten. Vi deler os op i passende grupper, og der er plads til både øvede og begyndere. Vi kører kl. 18 fra parkeringspladsen ved Alpi Hallerne.

Sikkerhed:
Deltagelse sker på eget ansvar og egen risiko. Ruten er henlagt hos private lodsejere og på offentlig vej. Færdselsloven er gældende for ALLE deltagere. I Knudmosen og hos andre private lodsejere er der endvidere adgang for andre gæster (gående, hundeluftere, rideskolens ryttere m.fl.), som deltagerne skal udvise hensyn overfor. Der er Trafik Officials på ruten, ligesom civile hjælpere vil flage og fløjte på udpegede poster. Anvisninger fra Trafik Officials og civile hjælpere SKAL FØLGES.

Før start:
Udlevering af startnumre på dagen, eller dagen før i Alpi Hallerne mellem kl. 17.30 og 18.30.
Eftertilmelding og nummerudlevering på dagen, foregår i lobbyen ved hovedindgangen til ALPI Hallerne.
Der er tidtagning med chip.
Henkastning af affald på løbsruten er ikke tilladt.
Kommer du i bil, kan du parkere ved Alpi Hallerne, ved tofterne syd for hallerne, eller ved Lind Torv for enden af Kollundvej.

Efter løbet:
Der udleveres pølse med brød og en øl eller vand i teltet på parkeringspladsen. Præmieoverrækkelse foregår ligeledes i teltet på parkeringspladsen ved ALPI Hallerne.

Se også:
Hjemmesiden for Lind Byfest, og byfestens Facebook side.

Resultater / Billeder

Resultat 2017   Billeder 2017