Generalforsamling 2019

24. februar 2019


Generalforsamling 2019.
Søndag, d. 24. marts 2019 starter vi kl. 09.30 ved ALPI Hallerne, hvor vi tager en cykeltur på ca. 1 1/2 time i
et tempo hvor alle kan følge med. Generalforsamlingen med spisning afvikles kl. 12 i lokalet ”Parlamentet”
på Lind Skole, hvor vi tidligere har haft arrangementer.


Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2018 og budget 2019 ved kassereren
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Evt.

Bemærk: Under punktet evt. fremlægger Jørgen Krogh resultatet af brugerundersøgelsen og Henning
Kruse fremlægger sporudvalgets arbejde.
Formand Finn Lau Nielsen er på valg og modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Karsten Mehlsen er på valg og modtager genvalg.
Suppleanter til bestyrelsen Lasse Jensen og Lars Bjarøy er på valg, og modtager genvalg.
Revisorsuppleant Tommy Troelsen er på valg, og modtager genvalg.
Revisor Lars Bo Andersen er på valg og modtager genvalg. Revisor er også Ivan T. Olesen.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne
Finn Lau Nielsen
Formand

Sidst ændret den 4. marts 2019 13:27 af Kurt Jørgensen.