Generalforsamling 2018

Lørdag, d. 24. marts 2018 starter vi kl. 13 ved ALPI Hallerne, hvor vi tager en cykeltur på ca. en time i et tempo hvor alle kan følge med. Generalforsamlingen afvikles kl. 15 i et mødelokale i Alpi-hallerne.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 2017 og budget 2018 ved kassereren
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Evt.

Kasserer Kurt Jørgensen er på valg og modtager IKKE genvalg.

Bestyrelsesmedlemmer Karsten Mehlsen og Morten Bundgaard er på valg i år. Kun Karsten Mehlsen modtager genvalg.

Suppleanter til bestyrelsen Lasse Jensen og Lars Bjarøy er på valg, og modtager genvalg.

Der skal vælges en ny revisorsuppleant.

Begge revisorer Lars Bo Andersen er på genvalg og modtager genvalg. Ivan T. Olesen er på valg.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

På bestyrelsens vegne

Finn Lau Nielsen

formand

Sidst ændret den 4. marts 2018 21:54 af Morten Bundgaard Pedersen.